Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van een computer wordt opgeslagen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen functionele cookies, analyse cookies en marketing cookies. Wij maken op onze website slechts gebruik van analyse cookies (Google Analytics). Meer informatie over hoe wij dit doen is beschreven in ons Cookie Statement.

{r.title}

Veelgestelde vragen

Wat doen jullie nu eigenlijk bij Tasper?

Hopelijk tref je het antwoord op deze vraag ook op de rest van deze website. In het kort:
We helpen klanten met advies en software bij het flexibiliseren van hun arbeidsvoorwaarden. Onze adviezen zijn erop gericht om arbeidsvoorwaarden eerlijker, transparanter, rationeler en flexibeler te maken. Onze software stelt werknemer en werkgever in staat om het keuzeproces inzichtelijk en beheersbaar uit te voeren.

Welke randvoorwaarden zijn belangrijk voor een succesvol project met Tasper?

Onze klanten denken, durven en doen. Er moet een visie zijn of komen op de rol van de werkgever en werknemer binnen de arbeidsrelatie en een vertaling worden gemaakt naar concrete arbeidsvoorwaarden, risico’s en keuzemogelijkheden. Vervolgens moet een project doortastend en met volharding worden aangevlogen. Het vraagt om doorzetting en een rechte rug als je sociaal wil innoveren. We zetten zowel fiscaal, juridisch, cultureel en technisch best een aantal zaken op de schop. Dus de wil tot verandering moet goed geworteld zijn in de organisatie. Daarnaast dienen de tijd en middelen beschikbaar te zijn om het goed te doen.

Wat is de visie van Tasper op de toekomst?

Als we ons beperken tot ons eigen vakgebieden geloven we sterk in de kracht van sociale innovatie. De emancipatie van de werknemer binnen de arbeidsrelatie. Dat geeft ruimte en ook veel verantwoordelijkheden voor het individu. Voor een groot deel van de werkende bevolking zal de loondienstverhouding de meest geëigende vorm blijven. Wel zal deze verhouding meer kenmerken gaan krijgen van een zelfstandige. Abstract gezegd zal de verdeling van risico en rendement opnieuw worden ingevuld. Denk aan pensioenen, maar ook aan vitaliteit, employablity, mobiliteit, werktijden en arbeidsvoorwaarden. We hopen en verwachten echt dat we over een jaar of 10 met een meewarige glimlach terugkijken naar de huidige arbeidsverhoudingen.

Waarom kiezen organisaties voor Tasper?

Die vraag zou je natuurlijk het beste aan onze klanten zelf kunnen stellen. Doe dat maar eens! Zelf denken we dat ons specialisme, enthousiasme en trackrecord erg aanspreekt. De liefde voor het vakgebied werkt aanstekelijk. Daarnaast is het een vertrouwd gevoel dat al tientallen aansprekende organisaties voor Tasper hebben gekozen en succesvol werken met onze oplossingen.

Wat is het verschil tussen Benefit Manager en Benefit Shop?

De meeste mensen kennen ons van de Benefit Shop. Zo hebben we samen met ABN-AMRO het product genoemd toen we het voor het eerst bij hun implementeerden. Inmiddels is het concept van de Benefit Shop verder geëvolueerd. Het is begonnen als een soort cafetariasysteem 2.0. Maar door de toevoeging van modules voor ondermeer verlofmanagement, mobiliteit, onkosten, en overuren dekte de term Benefit Shop niet meer helemaal de lading. Daarom heet het sinds 2011 Benefit Manager. De Benefit Shop maakt als module voor flexibele arbeidsvoorwaarden een belangrijk onderdeel uit van de Benefit Manager.

Onze ICT-organisatie heeft het niet zo op zelfstandige ICT-oplossingen, wat dan?

Begrijpelijk dat de ICT-architecten willen zorgen voor een beheersbare ICT-omgeving, dat willen wij ook. Door goed te integreren met de bestaande systeemomgeving maken we maximaal gebruik van hetgeen al voorhanden is. We vullen aan waar de bestaande (ERP) systemen geen adequaat antwoord hebben op de business vraag vanuit HR. Met ons track record en flexibiliteit hebben we passende antwoorden, ook voor de meest kritische ICT-beslisser.

Vanaf welke omvang is de Benefit Shop interessant als het gaat om een gezonde ROI?

De Benefit Shop wordt momenteel ingezet bij organisaties tussen de 100 en 15.000 medewerkers. Een echte noodzaak tot automatisering van de keuzeprocessen ligt rond de 150 medewerkers. Voor organisaties kleiner dan 150 medewerkers is het interessant als de Benefit Shop filosofie aansluit bij belangrijke peilers in de organisatiestrategie.

Wij zijn gebonden aan een bedrijfstak-CAO, kunnen we dan wel wat met de Benefit Shop?

Meestal wel. Sommige CAO’s bevatten al benefit budget-achtige regelingen, andere bieden de nodige ruimte tot lokaal maatwerk. In de praktijk vinden we altijd een vorm om de keuzevrijheid te verbeteren, ook binnen de meest rigide CAO’s. Dan kan het zelfs als voorbeeld dienen richting de branche hoe het flexibeler kan!

Wat is nu hét verschil tussen de Benefit Shop en het cafetariasysteem van een paar jaar geleden?

Het cafetariasysteem ging vooral over het benutten van fiscale voordelen door bestaande looncomponenten om te ruilen. De Benefit Shop gaat juist om het flexibiliseren van het bestaande arbeidsvoorwaardenpakket door het vereenvoudigen. Medewerkers krijgen de beschikking over persoonlijke budgetten die ze naar eigen inzicht inzetten voor een pakket op maat. Voor een deel gaat het daarbij om dezelfde keuzes als bij het cafetariasysteem maar de insteek is héél anders!

Hoe werkt het prijsmodel van Tasper-software?

Het belangrijkste deel wordt gevormd door de prijzen voor het gebruik van de software. Deze zijn uitgedrukt in prijzen per gebruiker per periode. Op deze manier sluiten we het beste aan bij de waarde die we hebben voor klanten. Daarnaast zijn er nog eenmalige kosten die samenhangen met de implementatie. Denk aan advieskosten en kosten voor de integratie met bestaande systemen en technieken binnen de klantorganisatie. Het uitgangspunt is dat nagenoeg alle kosten in de beheerfase worden gedekt vanuit de jaarlijkse SaaS-fee. Wel zo transparant dankzij een heldere SLA per klant.