Trekkingsrecht

Trekkingsrecht wordt vaak genoemd in combinatie met een PGB. Toch wordt de term ook gebruikt in combinatie met andere budgetten. Het duurzaam inzetbaarheidsbudget bijvoorbeeld. Trekkingsrecht houdt in dat wanneer je het aan jou toegekende budget niet gebruikt voor het beoogde doel (bijv. duurzame inzetbaarheid), het van de werkgever blijft. Een medewerker kan het budget dus niet toekennen voor andere zaken dan het beoogde doel.

vraag een demo aan