RIBW:'De mogelijkheid om op persoonlijk niveau te communiceren.'

Uitstekende oplossing

De overgang naar zelforganisatie én de werkkostenregeling waren voor RIBW Nijmegen & Rivierenland de aanleiding tot het moderniseren van de arbeidsvoorwaarden. “Van meet af aan was duidelijk dat het succes van het nieuwe beleid voor een groot gedeelte afhankelijk is van de communicatie richting medewerkers,” vertelt organisatieadviseur Mona van Zelst. “We wilden de mogelijkheden en consequenties op persoonlijk niveau communiceren en de medewerkers de regie geven. Op deze manier geeft de organisatie haar medewerkers verantwoordelijkheid die ook aan hen gevraagd wordt in het werk. De Benefit Manager van Tasper is daar een uitstekende oplossing voor.”

Flexibel over je eigen arbeidsvoorwaarden beslissen!

Vraag een demo aan

RIBW Nijmegen en Rivierenland

500 medewerkers 1700 cliënten

Oplossing

Benefit Manager in combinatie met Benefit Shop

Implementatie

Live sinds maart 2017

'Het belangrijkste zijn tevreden medewerkers'

"Het belangrijkste zijn tevreden medewerkers. Wat we terugkrijgen is dan ook precies wat we wilden: medewerkers vinden de Benefit Manager een gebruiksvriendelijke oplossing die hen eenvoudig inzicht geeft om goed geïnformeerd keuzes te maken. Ze zien direct en duidelijk op persoonlijk niveau wat de consequenties van hun keuzes zijn."

Meer weten over de Benefit Manager?

Een makkelijk en gebruiksvriendelijk pakket

Mona is als projectleider betrokken geweest bij de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe arbeidsvoorwaardenbeleid. En bij de selectie en implementatie van de ondersteunende tooling. “De logische eerste stap was het zoeken naar een oplossing bij onze bestaande softwareleveranciers voor salarisadministratie en hr-software. Al snel trokken we de conclusie dat deze niet de gewenste oplossing boden. We zochten naar een makkelijk, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk pakket waar medewerkers blij van worden. En dat flexibel genoeg is om ook toekomstige aanpassingen aan te kunnen. De Benefit Manager voldoet wel aan alle eisen.”

Pro-actieve aanpak

In december 2016 is de implementatie van de Benefit Manager gestart en op 1 april 2017 is de applicatie live gegaan voor alle medewerkers. “Ondanks de vakantieperiode in december, hebben we binnen 4 maanden de applicatie geïmplementeerd en zijn we live gegaan. Vooral de pro-activiteit waarmee Robin Weusthof, projectmanager van Tasper, ons hielp is enorm gewaardeerd” zegt Mona. “Zeker omdat wij ons arbeidsvoorwaardenpakket op tijd én met de juiste gegevens wilden communiceren was het belangrijk dat er niet zou worden gewacht tot mogelijke problemen zich zouden voordoen.”

'Heldere informatie om ons beleid op te kunnen baseren.'

Inzicht in de keuzes

“De Benefit Manager geeft onze hr-organisatie met heldere managementinformatie inzicht in de gemaakte keuzes. Dit is essentieel om bij te kunnen sturen in ons beleid. Ook de samenwerking met de salarisadministratie verloopt soepel. De applicatie moet op de juiste manier data uitwisselen met de salarisadministratie. En dat lukt! Dat helpt om gezamenlijk invulling te geven aan onze visie en neemt de RIBW handmatig werk uit handen.”

Slimme keuze voor gebruiksgemak

Om een dergelijk project succesvol uit te voeren ziet Mona een belangrijke voorwaarde die bijdraagt aan het succes: “Zorg dat – naast het management, HR, ICT en de OR – de software leverancier wordt betrokken bij het opstellen van het beleid. Zij kunnen vanuit hun expertise aangeven welke slimme keuzes je kunt maken om het gebruikersgemak in de applicatie te verhogen.”

Flexibel over je eigen arbeidsvoorwaarden beslissen!

Vraag een demo aan

vraag een demo aan