“Wij doen niet aan verlof!”

Alles over loslaten, vertrouwen en vrijheid.
Tasper kan zich sinds begin 2018 meten met de grote, buitenlandse bedrijven als Netflix, Google en Virgin. Hoe dit komt? Zij besloten eind 2017 dat het registreren van verlofdagen maar eens afgelopen moest zijn. Als marktleider op het gebied van flexibele arbeidsvoorwaarden moesten ze zelf toch op zijn minst het goede voorbeeld geven. Zo gezegd, zo gedaan. Inmiddels zijn we lange tijd verder en vragen we eigenaar Rodney Schwartz en zijn team naar hun bevindingen.

>> Wat heeft jullie doen besluiten geen vrije dagen meer te registreren?
Eigen verantwoordelijkheid vinden wij erg belangrijk. We verlangen van onze medewerkers dat ze er alles aan doen om hun werk af te krijgen, ook wanneer dit betekent dat ze hierdoor langer moeten doorwerken. Wanneer je dit verantwoordelijkheidsgevoel verlangt van je mensen is het eigenlijk raar als je vervolgens zegt “als je een dag vrij wil hebben moet je dat aan me vragen en dan beoordeel ik of het kan en mag.” Dit is voor ons doorslaggevend geweest om de verantwoordelijkheid over waar, wanneer en hoe er gewerkt wordt bij de medewerker te laten.


>> Er zijn voorbeelden van bedrijven die bij aanvang van zo’n beslissing medewerkers op het hart drukken zich wel aan de norm van 25 dagen te houden. Terwijl andere organisaties zich niet druk maken om de hoeveelheid dagen, maar wel om het feit dat het werk af moet komen. Hoe hebben jullie het aan de medewerkers gebracht?
Wij bevinden ons in het midden hiervan. Een goede balans hierin vinden is cruciaal. Tegen onze mensen hebben we duidelijk uitgesproken dat ze zoveel vrij kunnen nemen als ze willen, zolang het werk er niet onder lijdt. Uiteraard gaan we uit van eigen verantwoordelijkheid hierin. Als we bepaalde mensen nooit meer op kantoor zien, gaan we in gesprek. Maar als mensen nooit vrij nemen, gaan we óók in gesprek. De balans tussen werk en privé is belangrijk voor een gezonde werkrelatie. Er wordt vaak gedacht dat door een regeling als deze medewerkers heel veel verlof gaan opnemen. Het tegengestelde is juist waar: als medewerkers erg betrokken zijn loop je het risico dat ze te weinig rust nemen.


>> Was het een lastige beslissing? Als je eenmaal de registratie vaarwel hebt gezegd kan je immers geen controle meer uitoefenen.
Dat was juist het doel van onze beslissing: het loslaten van de controle. Meer eigen verantwoordelijkheid en een gezonde, fijne werkomgeving creëren. Dus nee; de knoop doorhakken was niet lastig. Het enthousiasme waarmee het idee werd ontvangen door iedereen heeft ons alleen maar gesterkt in onze gedachte dat het goed zou komen.


>> Leidt flexibel vakantiebeleid tot ‘ownership’? Merk je dat medewerkers zich meer verantwoordelijk voelen?
Het draagt er zeker aan bij, maar voor echt ‘ownership’ is meer nodig. We zijn wel van mening dat deze beslissing een bijdrage levert in de vertrouwensband en het gevoel van waardering. Dit is weer een belangrijke bouwsteen in de employee experience.


>> Zijn er regels nodig om misbruik en/of teleurstelling te voorkomen?
De belangrijkste regel is communicatie. In de opstartperiode die met deze nieuwe manier van werken gepaard ging, hebben we wel wat communicatieproblemen gehad. Onze medewerkers waren bijvoorbeeld al gewend om regelmatig thuis te werken. Dat werd altijd doorgegeven. Na het invoeren of eigenlijk juist elimineren van de registratie wisten we niet altijd of ze thuis werkten, vrij waren of gewoon wat later kwamen. Sommige medewerkers verwarden geen registratie, met geen communicatie. Dit gaat nu een stuk beter. Iedereen die niet naar kantoor komt, communiceert met de directe collega’s over hun plannen voor die dag of de volgende dag. Hierdoor weten we van iedereen waar ze ‘uithangen’ zonder het negatieve gevoel van controle.


>> Heb je tips voor organisaties die dit ook willen doorvoeren?
Wanneer je deze maatregel doorvoert om de controle los te laten, moet je ook echt bereid zijn om los te laten. In praktijk zie ik het vaak gebeuren dat leidinggevenden zich laten verleiden tot het bijhouden van een soort schaduwadministratie. Doe dat niet. Medewerkers voelen dit en dan gaat het tegen je werken. Daarnaast is het belangrijk dat het past in een omgeving waarin het nemen van verantwoordelijkheid al uitgedragen wordt. Maar dan is het loslaten van die controle ook echt wel heel prettig.

Een laatste punt van aandacht is recruitment. Tijdens arbeidsvoorwaardengesprekken met nieuwe medewerkers kwamen wij erachter dat zaken niet helder waren. Wat voor ons zo logisch is, was voor anderen niet helemaal logisch. Mensen zijn gewend om bepaalde secundaire voorwaarden te kunnen vergelijken, dat kan hier dus niet. Het helpt om er vooraf goed over na te denken hoe je dit communiceert met sollicitanten.


>> Wat vinden de mensen van Tasper van deze regeling?
Martijn Klep is sinds 2002 werkzaam bij Tasper en heeft deze methode mede uitgedacht. Hij ervaart het in praktijk niet als een enorme verandering. “Als ik er nu op terugkijk lijk ik altijd al op deze manier te hebben gewerkt. Mijn vakanties zijn al jaren ongewijzigd en de extra vrije dagen nam ik na overleg met collega’s op.” Op de vraag of ze in praktijk geen problemen verwachten met bijvoorbeeld de zomerperiode antwoordt hij nuchter. “We werken in verschillende teams, met eigen disciplines. In de zomerperiode willen we van elke discipline iemand aanwezig hebben. Als de teams dat samen overleggen, verwacht ik geen problemen. Aan een planning hebben we nog nooit gedaan en het is altijd goed gegaan. Waarom zou het nu anders zijn.

Linda Baart is een van de laatste medewerkers die aan het team is toegevoegd. Toen zij tijdens haar gesprek hoorde dat ze bij Tasper ‘niet aan verlof doen’ was ze wel even verbaasd. “Hoezo geen verlof dacht ik. Heb ik dan helemaal geen recht op vrije dagen?” Nadat Rodney haar beter had geïnformeerd was ze positief verrast. “Uit het niet registreren van verlof spreekt naar mijn mening veel vertrouwen. Vertrouwen in mij als persoon, maar ook in de samenwerking. Toch merk ik dat je in praktijk nog wel, meer dan anders, geneigd bent om jezelf te verantwoorden. Ach, dat zal wel tussen de oren zitten en vanzelf slijten.”

vraag een demo aan