Meer dan een zak met geld

Employer Branding lijkt het buzz woord van deze tijd te zijn. En terecht. Met de voorspelde krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk om je bedrijf op de juiste manier te profileren. Maar: hoe doe je dat?

PBS geeft inzicht
Het is belangrijk om te weten dat Employer Branding een middel is om de juiste mensen aan je te binden. Geen doel op zich dus. Wie kan werken met en in een fijn team is aantrekkelijker voor nieuwe mensen, beter in staat zich te onderscheiden en doelstellingen te halen. Hoe zorg je ervoor dat je eigen mensen tevreden en betrokken zijn? Dat kan aan de hand van het Personal Benefits Statement. Inderdaad; je persoonlijke arbeidsvoorwaarden op een rij.

Loonstrook is leidend
Laurens Pieters is Accountmanager bij Tasper en raakt regelmatig met (potentiële) klanten in gesprek over het al dan niet implementeren van het PBS. “Veel werkgevers zijn best wel genereus naar hun medewerkers. Dat gaat verder dan alleen een salaris. Alleen is de loonstrook hetgeen wat bekeken wordt door medewerkers en daar kunnen ze weinig meer uit opmaken dan een salaris. Als je niet communiceert wat er naast het salaris geboden wordt of dat het mogelijk is om zelf arbeidsvoorwaardelijke keuzes te maken, dan is de kans groot dat er na verloop van tijd onvrede ontstaat. Zo zonde, vooral omdat het makkelijk te verhelpen is.”

Bewustwording en waardering
Het PBS geeft inzicht in het totale beloningspakket. Dus niet alleen het salaris, maar bijvoorbeeld ook verlof, pensioen, vakantiegeld, bonussen, opleidingen of lease producten. Kortom: alles wat je krijgt wordt inzichtelijk gemaakt. Dit zorgt niet alleen voor een betere bewustwording en waardering van de medewerker. Het maakt het ook mogelijk om zaken op waarde met elkaar te vergelijken. Dus wie goed voor de dag wil komen, zorgt ervoor dat de voorwaarden binnen zijn bedrijf aantrekkelijk genoeg zijn om de juiste mensen aan je te binden.

Nieuwe arbeidsvoorwaarden en minder vragen
Een andere aanleiding voor het inzetten van PBS is het inzichtelijk maken van de effecten van een nieuw arbeidsvoorwaardenpakket op je beloning. Dit is het geval wanneer twee bedrijven fuseren en er een harmonisatie plaatsvindt van de arbeidsvoorwaarden. Of op het moment dat arbeidsvoorwaarden gemoderniseerd en/of geflexibiliseerd worden. Last but not least zorgt een PBS voor aanzienlijk minder belasting op HR. Doordat de belangrijkste arbeidsvoorwaarden duidelijk worden gecommuniceerd, komen veel vragen automatisch te vervallen.

vraag een demo aan