Een heldere visie als startpunt voor dé employee experience

Een visie is niets meer dan het formuleren van je gewenste langetermijnperspectief. Het is de manier hoe jij als organisatie kijkt naar zaken en hoe je hierover denkt. Een heldere visie kan bovendien veel doen voor de manier hoe medewerkers zich bewegen binnen jouw organisatie. Het draagt bij aan het motiveren en focussen van medewerkers op datgeen wat voor jou belangrijk is. Is dat alles? Hell no; het dient vooral als hét startpunt voor de optimale employee experience.

Vertrouwen in elkaar
Yuval Noah Harari beschrijft in zijn boek ‘Sapiens’ op een intrigerende manier hoe de mens in staat is om samen te werken. Hierbij heeft hij het niet over een samenwerking tussen 2 of 3 personen. Nee, het gaat over de samenwerking tussen duizenden, zelfs miljoenen mensen. Wij zijn in staat onze taal te gebruiken om een gemeenschappelijk idee te creëren. Als we hierdoor grote groepen gelovigen, aanhangers, volgelingen of ‘beliebers’ krijgen, is het mogelijk om aan dezelfde doelen te kunnen werken. Zo stelt Yuval Noah Harari. Als we afhankelijk zijn van vertrouwen dat ontstaat omdat we elkaar persoonlijk kennen, kunnen we in groepen van maximaal 150 mensen samenwerken. Dat dit ook ongeveer de maximale omvang van de samenlevingen in de prehistorie is, is uiteraard geen toeval. Chimpansees leven bijvoorbeeld nog steeds bij voorkeur in groepen van maximaal zo’n 120 dieren. En laten we daar nou nét van afstammen.

Wanneer we eenzelfde doel hebben, hetzelfde geloven en dezelfde normen en waarden hebben is het veel eenvoudiger om samen te werken en elkaar te vertrouwen. Ook als we elkaar nog nooit gezien of gesproken hebben. Een katholiek uit Duitsland kan met hetzelfde gemak aansluiten bij een Katholieke kerk in Mexico. De basis van hun geloof is immers gelijk, waardoor er vertrouwen aanwezig is. Hetzelfde geldt voor een medewerker van Microsoft. Een medewerker van Microsoft uit Amerika kan zonder al te veel problemen in Nederland aan de slag. Het werken vanuit en aan een bepaalde visie schept een band. In dit geval een band van vertrouwen in de organisatie waar zij werkzaam zijn.

Bijdragen aan de organisatie en samenleving
Hoe duidelijker en consequenter de visie binnen een organisatie wordt doorgevoerd en uitgedragen, hoe makkelijker het voor je medewerkers is om zich aan te sluiten bij deze visie. Gezien het feit dat de arbeidsmarkt voor een steeds groter deel uit millennials bestaat, is een duidelijke visie onmisbaar. Deze groep mensen, geboren tussen 1980 & 2000, willen impact hebben op de maatschappij. Ze willen zich verbinden aan organisaties, omdat ze hetzelfde geloven en zich verbonden voelen met de normen en waarden. De geloofwaardigheid van de organisatie is daarmee ook direct gekoppeld aan het vermogen om te handelen in lijn met deze visie. Organisaties die betrapt worden op handelen in strijd met hun visie worden aan de schandpaal genageld en zullen klanten en medewerkers verliezen. Recent hebben we dit kunnen zien bij het Oxfam schandaal (in februari 2018 werd bekend dat leidinggevenden van deze hulporganisatie, tijdens hun humanitaire missie op Haïti, seksfeestjes hielden met mogelijk minderjarige prostituees.) Organisaties die worden betrapt op handelen in strijd met hun visie zullen ervaren dat de motivatie en betrokkenheid van die medewerkers sterk verminderd worden. In het ergste geval zullen ze zelfs medewerkers en klanten verliezen. Dit was bij Oxfam zeer zeker het geval.

Géén HR-dingetje
Dit gezegd hebbende kunnen we concluderen dat een heldere visie het startpunt van de employee experience is. Het zorgt voor verbinding van medewerkers en organisatie. In tegenstelling tot hetgeen er veel gedacht wordt, is employee experience hierdoor absoluut geen ‘HR dingetje’. HR levert de kennis en de tools, maar het is een ‘organisatie dingetje’. We kunnen HR niet verantwoordelijk maken en het vervolgens in de lijnorganisatie niet waar maken. Dat zou een verdrietig voorbeeld zijn van hoe visie en uitvoering elkaar al voor de start het leven zuur maken.

Verwerken in de visie a.u.b.
De ervaringen van medewerkers die de employee experience bepalen zijn onder te verdelen in de volgende onderwerpen:

  • Beloning
  • Werkinhoud
  • Werkomgeving
  • Vrijheid & flexibiliteit
  • Team
  • Leiderschap
  • Hulpmiddelen
  • Opleiding & ontwikkeling

Deze onderwerpen worden verbonden door de visie van de organisatie en de normen en waarden die zij uitdraagt. Logischerwijs willen we dan de visie terugzien in deze onderwerpen, zodat de ervaringen van de medewerkers in lijn zijn met datgene waar de organisatie voor staat. Om dit te creëren ligt er een prachtige kans op samenwerking tussen HR en de lijnorganisatie.

Pionieren is vallen en weer opstaan
Laten we ter illustratie de visie van een willekeurig groot bedrijf nemen; Siemens. “De visie van Siemens is om als een pionier oplossingen te bieden voor verstedelijking, klimaatverandering, mondialisering en demografische verandering”. In deze visie positioneert het bedrijf zich als pionier. Ze willen immers oplossingen vinden voor complexe veranderingen in de maatschappij. Het is daarom niet vreemd dat de mensen die zich aangetrokken voelen tot deze visie en een rol willen spelen in het vinden van oplossingen voor problemen waar we als mens in de toekomst mee te maken krijgen.

Wanneer iemand hier gaat werken, is de verwachting gewekt dat deze visie doorwerkt in de omgeving waar mensen hun werk doen. Wie pretendeert een pionier te zijn, zal anders dan standaard om moeten gaan met zaken als leiderschap, de manier waarop mensen samenwerken en opleiding en ontwikkeling. Deze onderdelen moeten erop gericht zijn om talentvolle mensen de vrijheid, autonomie en mogelijkheden te geven om oplossingen te bedenken die nog niet eerder bedacht zijn. Een briljant en uniek idee wordt niet in één keer geboren. Het wordt vaak voorafgegaan door tientallen slechte ideeën. Zou de organisatie een omgeving creëren waar mensen worden beschimpt of uitgelachen om hun ideeën, dan kun je het pionieren wel vergeten. Het werkt ook averechts wanneer medewerkers ideeën hebben, maar niet de mogelijkheden krijgen om nieuwe tools, machines en software te kunnen gebruiken om deze ideeën uit te werken. Zo kun je op elk onderwerp al snel voorbeelden bedenken hoe de visie in de dagelijkse praktijk wordt uitgedragen of tegengewerkt.

Handelen volgens visie
Sterker nog; wanneer de organisatie iets doet wat regelrecht tegen de eigen visie in gaat, zijn de rapen pas echt gaar. Als jouw prachtige en innovatieve oplossingen voor klimaatverandering worden geproduceerd met behulp van kinderarbeid in smerige vervuilende fabrieken in Azië heb je een probleem. Voor wie denkt dat dat wel mee zal vallen, denk nog even terug aan het Oxfam schandaal. Na bekendmaking van de ‘feestjes’ werden wereldwijd duizenden donaties stopgezet.

Om een lang verhaal kort te maken: het is dus uitermate belangrijk om de visie zowel binnen als buiten de gehele organisatie uit te dragen. Terugkomend op de millennials zullen zij bewust voor een organisatie hebben gekozen vanwege deze visie en normen & waarden. Hiermee voelen medewerkers zich verbonden. Het is daarom zo belangrijk dat zij in hun dagelijkse werk een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van die visie.

Durf te vragen
Hoe je erachter komt of de hele organisatie deze visie uitdraagt en de medewerkers het gevoel hebben dat ze hieraan kunnen bijdragen? Appeltje-eitje: vraag het je medewerkers.

vraag een demo aan