Door samen te werken met Tasper, hebben wij meer te bieden dan alleen een perfecte salarisadministratie!

Toen Securex in 2018 BecauseHRM overnam, hadden zij niet direct bedacht dat de CAO sociaal werk nog weleens een uitdaging zou kunnen vormen. Nadat de salaristeams jarenlang handmatig het Individueel Keuzebudget (IKB) en Loopbaan budget (LBB) bijhielden, ging het roer om. In Tasper vonden zij een partner die deze budgetten slimmer, sneller en beter toegankelijk maakt. In gesprek met Country Manager Stephan Swier en API-, APP-, en Cloud specialist Paul Spanjaard over gemaakte keuzes én de samenwerking met Tasper.

Wat was de aanleiding om een samenwerking aan te gaan?
Stephan: “Eigenlijk was het tweeledig. Enerzijds hebben we in 2018 BecauseHRM overgenomen, waardoor we een grote groep klanten kregen in sociaal werk, welzijn en kinderdagverblijven. Een paar jaar daarvoor werd eerst het LBB en later het IKB geïntroduceerd, maar door de CAO sociaal werk was dit lastig te automatiseren. We hielden alles in een Excel-bestand bij.” Paul vult aan: “Het LBB wordt maandelijks opgebouwd o.b.v. salaris. Maar hierbij geldt dat in de 37ste maand na opbouw het niet gebruikte budget (en dus het geld) komt te vervallen. Wil iemand 12 maanden na start van de opbouw het budget gaan inzetten, dan moesten onze teams eerst de eerste 12 maanden gebruiken. Je begrijpt: het was een hele klus om het allemaal foutloos bij te houden.”

“En dat brengt ons direct bij het 2e punt” zegt Stephan. “Ons eindproduct is een salarisstrook maken. Daar is voor onze klanten op zich niets spannends aan. Het is ook niet echt onderscheidend. Je valt pas op als je het fout doet. Geen bericht is goed bericht, was hier dus eigenlijk aan de orde van de dag. Toch wilden wij het graag anders doen. Juist wél opvallen. Vanuit die gedachte zijn wij ons gaan richten op de HR Manager. Deze persoon heeft als ‘probleem’ het bijhouden van een perfecte salarisadministratie én het managen van de employee journey. In veel gevallen hoorde daar ook het bijhouden van IKB/LBB bij. Als partner in budgetten voelden wij ons verantwoordelijk om hier een oplossing voor te leveren. Hierbij werden we gewezen op Tasper en van daaruit is het balletje snel gaan rollen.”

Hoe ziet die samenwerking eruit?
“Vrij intensief, transparant en heel soepel.” Antwoord Paul. “Als een van onze klanten gebruik wil maken van de software gaan ze een contract aan met Tasper. Zij zijn immers leverancier en bouwer. Wij bieden het enkel aan en helpen bij de implementatie. Wanneer het contract getekend is, komen ze bij mij. Ik loop het inrichtingsdocument met de klant door, we bespreken welke keuzes en producten zij terug willen zien in de Benefit Shop. Vervolgens wordt de software geïmplementeerd bij de klant en krijgen zij een beheerderstraining. Dit alles in een doorlooptijd van 2-3 weken. Behoorlijk snel dus.”

Waarom zouden klanten deze software af moeten nemen?
Stephan lacht: “Niemand moet natuurlijk iets. Maar wij geloven erg in verantwoordelijkheid en ons dienstbaar opstellen. Als werkgever binnen de CAO Sociaal Werk ben je wettelijk verplicht om een invulling te geven aan het IKB/LBB. Door deze software te gebruiken, bespaar je niet alleen veel tijd, maar bied je ook een duidelijk overzicht aan je medewerkers.”

Waar moeten klanten aan denken?
“Qua kosten of qua tijd?” antwoord Paul. Beide. “Vanaf € 3,- per medewerker per maand, kun je al gebruik maken van de software. Hoe meer medewerkers je hebt, hoe goedkoper de licentie per medewerker wordt. Qua tijd is het makkelijk: wie meer dan 100 medewerkers heeft, kan de persoon die de budgetten handmatig bijhield een andere, leukere dagindeling geven.”

Hoe zien jullie de toekomst?
“We hopen dat onze inspanningen zijn vruchten afwerpen. Wij zijn in elk geval heel blij met de samenwerking en het resultaat. De eerste klanten die gebruik maken van de software zijn ook buitengewoon tevreden. Ze kunnen zichzelf redden met de software, mede door de handleiding en training die Paul en Anke samen opgesteld hebben. Ik heb sterk het gevoel dat onze klanten ons nu zien als méér dan een salarisadministrateur. Dat biedt potentie.” aldus Stephan.

Geplaastst in Blog
vraag een demo aan