Gegevensuitwisseling

Voor een goede werking van de Benefit Manager, zal er op regelmatige basis medewerker data aangeleverd worden vanuit jouw HR, verlof en/of payrollsysteem. En voor de verwerking van gemaakte keuzes, zal de Benefit Manager salaris- en/of verlofmutaties aanleveren aan jouw HR, verlof en/of payrollsysteem. Hiervoor wordt een gegevensuitwisseling opgezet met alle relevante systemen.

In de afgelopen 20 jaar, hebben wij veel ervaring opgedaan met het uitwisselen van gegevens. Wij koppelen naadloos met alle HR/ payroll systemen. Hierbij zijn we flexibel in de technieken, bestandsformaten en frequenties waarin data uitgewisseld moet worden.

vraag een demo aan